image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
 
 
     
   
     
 
     
 
  • ประกาศกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคานหามรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบียยังชีพผู้สุงอายุและเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2559
 
ประกาศกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 - 28 ต.ค. 2557

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
องค์การบริหารส่วนตำบลคานหามรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบียยังชีพผู้สุงอายุและเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2559 - 28 ต.ค. 2557

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
     
 
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟ ( ตามรายละเอียดแนบท้าย )   19 ธ.ค. 2557   อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานสนามฟุตซอลที่สาธาณประโยชน์ หมู่ที่ 2 (โคกระวาง) ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา   17 ต.ค. 2557   อ่านต่อ
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม   16 ต.ค. 2557   อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่๑-หมู่ที่ ๙ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หมู่ที่๑-หมู่ที่ ๙ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   15 ต.ค. 2557   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
     
 
     
 
district uilz
โดย  mxhoejhgn วันที่ 25 ธ.ค. 2557 14:40:44 [ 0 / 105 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด