image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
 
 
     
   
     
 
     
 
  • ประกาศกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือนกันยายน 2558
  • ประกาศกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือนสิงหาคม 2558
  • ประกาศกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือนกรกฎาคม 2558
  • ประกาศกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือนมิถุนายน 2558

 
ประกาศกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือนกันยายน 2558 - 3 ก.ย. 2558
.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประกาศกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือนสิงหาคม 2558 - 6 ส.ค. 2558
.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประกาศกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือนกรกฎาคม 2558 - 9 ก.ค. 2558
.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
     
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 3 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อ)   30 ส.ค. 2559   อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างถนนดินและลงลูกรังเชื่อมต่อถนน ค.ส.ล.เดิม(ซอยเสรี) หมู่ที่ ๔ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา   23 ส.ค. 2559   อ่านต่อ
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินและลงลูกรัง บริเวณคลองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ ต.คานหาม   23 ส.ค. 2559   อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินและลงลูกรัง บริเวณคลองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ ต.คานหาม   23 ส.ค. 2559   อ่านต่อ
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางผอบ บำรุงกิจ หมู่ 6   22 ส.ค. 2559   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
     
 
     
 
แจ้งร้องทุกข์เรื่องถนนซอยโรงแรมท๊อปอินท์
โดย  ณรงค์ศักดิ์ หิรัญญะเวช วันที่ 18 มี.ค. 2558 12:36:40 [ 1 / 341 ]
district uilz
โดย  mxhoejhgn วันที่ 25 ธ.ค. 2557 14:40:44 [ 0 / 970 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด