image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
 
 
     
   
     
 
     
 
  • ประกาศกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือนกันยายน 2558
  • ประกาศกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือนสิงหาคม 2558
  • ประกาศกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือนกรกฎาคม 2558
  • ประกาศกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือนมิถุนายน 2558
 
ประกาศกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือนกันยายน 2558 - 3 ก.ย. 2558

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประกาศกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือนสิงหาคม 2558 - 6 ส.ค. 2558

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประกาศกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือนกรกฎาคม 2558 - 9 ก.ค. 2558

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
     
 
ตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1-9 ตำบลคานหาม   8 ม.ค. 2558   อ่านต่อ
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยเสรี)   30 มี.ค. 2558   อ่านต่อ
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.คานหาม   28 ม.ค. 2558   อ่านต่อ
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ซอยข้าง เฮง เฮง)   1 เม.ย. 2558   อ่านต่อ
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานสนามกีฬา ที่สาธารณประโยชน์ (หนองโสน) หมู่ที่ 7 บ้านวังตามั่น   14 พ.ค. 2558   อ่านต่อ
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานสนามฟุตซอล ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 (บ้านโคกระวาง)   2 ก.พ. 2558   อ่านต่อ
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่1   21 ต.ค. 2558   อ่านต่อ
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 (ซอยข้างสนาม)   16 เม.ย. 2558   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
     
 
     
 
แจ้งร้องทุกข์เรื่องถนนซอยโรงแรมท๊อปอินท์
โดย  ณรงค์ศักดิ์ หิรัญญะเวช วันที่ 18 มี.ค. 2558 12:36:40 [ 1 / 280 ]
district uilz
โดย  mxhoejhgn วันที่ 25 ธ.ค. 2557 14:40:44 [ 0 / 879 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด