image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
 
 
     
   
     
 
     
 
  • รู้ทันโรค
  • ข้อมูลรายรับรายจ่าย
  • ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.คานหาม
  • งบรายรับ-รายจ่าย 2559

 
รู้ทันโรค - 19 ก.ค. 2560

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1<.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ข้อมูลรายรับรายจ่าย - 13 ก.ค. 2560
.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.คานหาม - 13 ก.ค. 2560
.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
     
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน พร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านวังตาแก้ว ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   30 มิ.ย. 2560   อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน พร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านวังตาแก้ว ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   30 มิ.ย. 2560   อ่านต่อ
ราคากลางโครงการถมดิน บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ หนองโสน หมู่ที่ 7 บ้านวังตามั่น ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   5 ก.ค. 2560   อ่านต่อ
ประกวดราคาโครงการถมดิน บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ หนองโสน หมู่ที่ 7 บ้านวังตามั่น ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   30 มิ.ย. 2560   อ่านต่อ
สอบราคาจ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิงบรรทุกน้ำ (รถหอน้ำ ขนาด ๑๘ เมตร) หมายเลขทะเบียน บท ๙๓๒๕ พระนครศรีอยุธยา   27 มิ.ย. 2560   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
     
 
     
 
แจ้งร้องทุกข์เรื่องถนนซอยโรงแรมท๊อปอินท์
โดย  ณรงค์ศักดิ์ หิรัญญะเวช วันที่ 18 มี.ค. 2558 12:36:40 [ 1 / 16210 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด