image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
 
 
     
   
     
 
     
 
  • ประกาศกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคานหามรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบียยังชีพผู้สุงอายุและเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2559
 
ประกาศกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 - 28 ต.ค. 2557

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
องค์การบริหารส่วนตำบลคานหามรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบียยังชีพผู้สุงอายุและเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2559 - 28 ต.ค. 2557

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
     
 
เอกสารแนบท้ายสอบราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน   14 ส.ค. 2558   อ่านต่อ
สอบราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน   14 ส.ค. 2558   อ่านต่อ
ราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา   5 ส.ค. 2558   อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา   5 ส.ค. 2558   อ่านต่อ
เอกสารแนบท้ายสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ทาง การแพทย์ จำนวน ๑ คัน (ตามรายละเอียดคุณลักษณะ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม)   29 ก.ค. 2558   อ่านต่อ
สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ทาง การแพทย์ จำนวน ๑ คัน (ตามรายละเอียดคุณลักษณะ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม)   29 ก.ค. 2558   อ่านต่อ
ราคากลางโครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,4,6ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   24 มิ.ย. 2558   อ่านต่อ
โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,4,6ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1)   24 มิ.ย. 2558   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
     
 
     
 
แจ้งร้องทุกข์เรื่องถนนซอยโรงแรมท๊อปอินท์
โดย  ณรงค์ศักดิ์ หิรัญญะเวช วันที่ 18 มี.ค. 2558 12:36:40 [ 1 / 110 ]
district uilz
โดย  mxhoejhgn วันที่ 25 ธ.ค. 2557 14:40:44 [ 0 / 235 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด