image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
 
 
     
   
     
 
     
 
  • ประกาศกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคานหามรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบียยังชีพผู้สุงอายุและเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2559
 
ประกาศกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 - 28 ต.ค. 2557

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
องค์การบริหารส่วนตำบลคานหามรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบียยังชีพผู้สุงอายุและเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2559 - 28 ต.ค. 2557

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
     
 
ราคากลางประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านวังตามั่น หมู่ที่ 7 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา   3 ธ.ค. 2558   อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านวังตามั่น หมู่ที่ 7 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา   3 ธ.ค. 2558   อ่านต่อ
ราคากลางประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกระวาง หมู่ที่ 2 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา   3 ธ.ค. 2558   อ่านต่อ
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกระวาง หมู่ที่ 2 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา   3 ธ.ค. 2558   อ่านต่อ
ราคากลางสอบราคาจ้างสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีตหมู่ที่ ๔ (ซอยท็อปอินน์) ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา   1 ธ.ค. 2558   อ่านต่อ
สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีตหมู่ที่ ๔ (ซอยท็อปอินน์) ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา   1 ธ.ค. 2558   อ่านต่อ
แก้ไขเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๑/ ๒๕๕๙ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒)   27 พ.ย. 2558   อ่านต่อ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E1/2559 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒)   27 พ.ย. 2558   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
     
 
     
 
แจ้งร้องทุกข์เรื่องถนนซอยโรงแรมท๊อปอินท์
โดย  ณรงค์ศักดิ์ หิรัญญะเวช วันที่ 18 มี.ค. 2558 12:36:40 [ 1 / 260 ]
district uilz
โดย  mxhoejhgn วันที่ 25 ธ.ค. 2557 14:40:44 [ 0 / 860 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด