image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 
 

ประวัติความเป็นมา องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

     
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

  มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน

 
 

     ครั้นต่อมามีข่าวลือว่าทางทิศตะวันออกของเมืองอโยธยาที่บ้านยายกะตา (ปัจจุบันบ้านยายกะตาอยู่ในเขตตำบลอุทัย) มีหญิงสาวรูปร่างหน้าตาสวยงามจะหาหญิงใดเสมอเหมือนมิได้ ข่าวลือทราบถึงเจ้าเมืองพระองค์มีรับสั่งให้ทหารคนสนิทนำสิ่งของมีค่าไปมอบให้ยายกับตาของนางเพราะบิดามารดาตายหมด สมัยนั้นการเดินทางโดยทางเท้าเป็นไปด้วยความยากลำบาก เมื่อทหารพานางเดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่ง (ปัจจุบันคือบ้านคานหาม) ก็หยุดพักเพราะนางเหน็ดเหนื่อยมาก ทหารเกรงว่าถ้าล่าช้าจะมีโทษจึงได้ทำแคร่ให้นางนั่งและรีบหามเดินทางต่อไปโดยลัดทุ่งนาไปลงเรือที่บ้านยายสังข์ (ปัจจุบันคือวัดกระสังข์)

 
 

     เมื่อทหารพานางเข้าเฝ้าเจ้าเมืองทอดพระเนตรเห็นก็โปรดปรานยิ่งนัก และโปรดให้เป็นสนมเอกและพระราชทานรางวัลให้บรรดาทหารที่พานางมาและโปรดให้ตั้งชื่อสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนางด้วย