image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

ตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

 
 
 

รูปลักษณะ :

  เป็นรูปวงกลม ภายในวงกลมวงนอกด้านบนมีคำว่า "อบต.คานหาม" และด้านล่างมีคำว่า "อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" ภายในวงกลมวงในมีรูปบ้านทรงไทย จั่วบ้านรูปสามเหลี่ยม เป็นรูปดวงอาทิตย์กำลังเริ่มส่องแสงรัศมี รองรับด้วยคานหาม

 
 

ความหมาย :

 

1. รูปบ้านทรงไทย หมายถึง เอกลักษณ์ศิลปะของไทย

 

2. ดวงอาทิตย์กำลังเริ่มส่องแสงเป็นรัศมี 9 สาย ภายในรูปสามเหลี่ยมของจั่วบ้าน หมายถึง การเริ่มต้นแห่งความเจริญรุ่งเรืองของหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน รวมกันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยรูปสามเหลี่ยม หมายถึง ความมั่นคงของระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของท้องถิ่น

 

3. คานหาม เป็นสัญลักษณ์ตามตำนานที่เล่าสืบกันมา เป็นพื้นฐานรองรับค้ำจุลให้ท้องถิ่นเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นไปในทุกๆด้าน