• ประกาศ เรื่องผู้มีจริยธรรม ประจำปี 2562
  • การล้างมือที่ถูกวิธี ป้องกันการติดเชื้อ covid 19
  • ใส่หน้ากากให้ถูกวิธี