• นายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภออุทัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ใส่ EM บริเวณ คลองเงาะ หมู่ที่ 1 ตำบลคานหาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำเสีย
 • สงกรานต์-โคกมะยม-2561
 • สงกรานต์-โคกมะยม-2561
 • สงกรานต์-โคกมะยม-2561
 • สงกรานต์-โคกมะยม-2561
 • สงกรานต์-โคกมะยม-2561
 • สงกรานต์-คานหาม-2561
 • สงกรานต์-คานหาม-2561
 • สงกรานต์-คานหาม-2561
 • สงกรานต์-คานหาม-2561
 • สงกรานต์-คานหาม-2561
 • สงกรานต์-คานหาม-2561
 • สงกรานต์-คานหาม-2561
 • สงกรานต์-คานหาม-2561
 • สงกรานต์-คานหาม-2561