image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
 
 
     
   
     
 
     
 
  • คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ
  • คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
  • คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
  • คู่มือ-การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

 
รายงานงบการเงิน - 13 พ.ค. 2564
.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 - 13 พ.ค. 2564
.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ - 13 พ.ค. 2564
.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
     
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2563   14 พ.ค. 2564   อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างปรับปรุงและขยายลาน ค.ส.ล อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ บ้านวังตามั่น   23 เม.ย. 2564   อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านโคกระวาง ตำบลคานหาม   22 เม.ย. 2564   อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยาย ค.ส.ล. อเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านวังตามั่น ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   2 เม.ย. 2564   อ่านต่อ
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน ทางเข้าศูนย์ราชการ หมู่ที่ 7 บ้านวังตามั่น ตำบลคานหาม องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 สายทาง   4 ม.ค. 2564   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
     
 
     
 
tadalafil 10mg 
โดย  Oralary วันที่ 16 มิ.ย. 2564 15:05:18 [ 0 / 0 ]
cialis message boards 
โดย  Liedentee วันที่ 15 มิ.ย. 2564 10:55:12 [ 0 / 1 ]
is there a generic for cialis 
โดย  Liedentee วันที่ 14 มิ.ย. 2564 23:13:35 [ 0 / 1 ]
comprar cialis 5 mg online 
โดย  nexobby วันที่ 11 มิ.ย. 2564 09:54:12 [ 0 / 3 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด
 
     
 
     
   
     
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์