image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
 
 
     
   
     
 
     
 
  • เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
  • เรื่องขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
  • โครงสร้างส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล
  • ลานกีฬาตำบลคานหาม หมู่ 1-9

 
เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต - 1 ธ.ค. 2563

http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เรื่องขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 - 28 ส.ค. 2563
.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงสร้างส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล - 18 ส.ค. 2563
.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
     
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน ทางเข้าศูนย์ราชการ หมู่ที่ 7 บ้านวังตามั่น ตำบลคานหาม องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 สายทาง   14 ม.ค. 2564   อ่านต่อ
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน ทางเข้าศูนย์ราชการ หมู่ที่ 7 บ้านวังตามั่น ตำบลคานหาม องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 สายทาง   8 ม.ค. 2564   อ่านต่อ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน ทางเข้าศูนย์ราชการ หมู่ที่ 7 บ้านวังตามั่น ตำบลคานหาม องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 สายทาง   17 ธ.ค. 2563   อ่านต่อ
แบบ บก 01 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านวังตามั่น ตำบลคานหาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ   5 พ.ค. 2563   อ่านต่อ
ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านวังตามั่น ตำบลคานหาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ   5 พ.ค. 2563   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
     
 
     
 
ลักลอบทิ้งขยะ ตอนนี้มีกลิ่นเหม็นมาก 
โดย  บัณฑิต มะไลสอน วันที่ 26 มี.ค. 2564 07:34:51 [ 0 / 7 ]
Hi
โดย  WHITACKER9449 วันที่ 6 ม.ค. 2564 17:28:08 [ 0 / 40 ]
cut cialis in half Cravew
โดย  opipToorp วันที่ 23 ธ.ค. 2563 19:22:14 [ 0 / 39 ]
cialis acne Cravew
โดย  opipToorp วันที่ 23 ธ.ค. 2563 19:05:02 [ 0 / 37 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด
 
     
 
     
   
     
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์