image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
  การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ2562 [ 13 มิ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพ [ 13 มิ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 พ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  กำนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 8 มี.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  กำนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 8 ก.พ. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  รายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ของ อบต.คานหาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 ม.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต [ 3 ต.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม เรื่อง นโยบาย คุณธรรม และความโปร่งใส ตรวจสอบได้ [ 3 ต.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  รู้ทันโรค [ 19 ก.ค. 2560 ]

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1

...อ่านต่อ>>
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 14 มิ.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว [ 15 พ.ย. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.คานหาม [ 13 ก.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน ปี 2560 [ 3 มี.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ข้อมูลรายรับรายจ่าย [ 13 ก.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  งบรายรับ-รายจ่าย 2559 [ 11 ก.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |