image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
  งบแสดงฐานะการเงิน 2559. [ 11 ก.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  แบบรายงานการประเมินมาตรฐานการปฎิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2558 [ 7 ก.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  การตรวจสอบการเงินบัญชีและการพัสดุขององค์กรส่วนท้องถิ่น ปี2559 [ 7 ก.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียบ อบต.คานหาม [ 7 ก.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศใช้แผนอัตตรากำลัง [ 7 ก.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  แผนอัตรากำลัง [ 15 มิ.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 035-800-674 [ 15 มิ.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด5)ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือนกันยายน 2558 [ 3 ก.ย. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือนสิงหาคม 2558 [ 6 ส.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือนกรกฎาคม 2558 [ 9 ก.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือนมิถุนายน 2558 [ 4 มิ.ย. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 [ 28 ต.ค. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
  องค์การบริหารส่วนตำบลคานหามรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบียยังชีพผู้สุงอายุและเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2559 [ 28 ต.ค. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |