งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก [ 7 ธ.ค. 2561 ]

              

 

ลิ้งค์แผนที่ งานยอยศยิ่งฟ้า 2561

https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/45085137_969402453244457_2637624547020374016_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.fbkk10-1.fna&oh=27c3448178f452899ca6eb73cfebf9d4&oe=5C6E4E32

 

https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/45083891_969402466577789_5245988001544142848_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.fbkk10-1.fna&oh=f95a1e2dc867a8f96f6b3cc1d0182abc&oe=5CA0AD86