แต่งไทยทั้งเมือง [ 1 ธ.ค. 2561 ]

              

งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561

7 - 16 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา