ประชาสัมพันธ์ประกาศสมัยประชุมสภา อบต.คานหาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 26 เม.ย. 2562 ]