ประชาสัมพันธ์ประกาศสมัยประชุมสภา อบต.คานหาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]