image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

ข่าวพัสดุ

 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
>> รายงานแผนการปฎิบัติงาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  [ 30 ต.ค. 2560 ]
>> ผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เงินจ่ายขาดสะสม)  [ 10 ต.ค. 2560 ]
>> แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เงินจ่ายขาดสะสม) ครั้งที่ 2  [ 26 ธ.ค. 2559 ]
>> แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เงินจ่ายขาดสะสม)  [ 9 พ.ย. 2559 ]
>> แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560  [ 26 ธ.ค. 2559 ]
>> ยกเลิกประกาศ องค์การบริหรส่วนตำบลคานหาม เรื่องประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 9  [ 13 ต.ค. 2557 ]
1 |