image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

ข่าวย้อนหลัง

 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
  ประชาสัมพันธ์การออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์การออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม เรื่อง ตลาด พ.ศ.2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศ เรื่องผู้มีจริยธรรม ประจำปี 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศคัดเลือกถนน ตามโครงการ“1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” [ 27 ธ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ประกาศสมัยประชุมสภา อบต.คานหาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 26 ต.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ประกาศสมัยประชุมสภา อบต.คานหาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ประกาศสมัยประชุมสภา อบต.คานหาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 26 เม.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ประกาศสมัยประชุมสภา อบต.คานหาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 25 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.คานหาม ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 [ 3 พ.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 [ 28 ก.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 [ 28 ก.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 |