image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

ข่าวย้อนหลัง

 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม เรื่อง การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม [ 5 ม.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  การประเมินผลความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของ อบต.คานหาม พ.ศ. 2560 [ 30 ก.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 [ 1 ต.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์สรุป ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 [ 30 ก.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศใช้ แผนการดำเนินงานพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ประจำปี ๒๕60 [ 25 พ.ย. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน [ 1 ม.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 1 ต.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมสภา อบต.คานหาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 [ 27 ธ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมสภา อบต.คานหาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 [ 15 พ.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมสภา อบต.คานหาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 [ 28 ก.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมสภา อบต.คานหาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 [ 24 ส.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมสภา อบต.คานหาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/25603 [ 15 ส.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมสภา อบต.คานหาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 [ 12 ก.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมสภา อบต.คานหาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2560 [ 15 พ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชุมสภา อบต.คานหาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 [ 11 เม.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 |