image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

ข่าวภาษี

 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
     
 
 
  ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง [ 18 มี.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 15 พ.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 1 มี.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  บัญชีรายการที่ดิน (ภ.ด.ส.3) ปี 2563 [ 1 มี.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  จดหมายข่าว [ 3 ก.พ. 2563 ]

จดหมายข่าวเพื่อประชาชน

...อ่านต่อ>>
  เรื่องขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  เกณฑ์การคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 [ 4 ธ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 ธ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  สาระน่ารู้ที่เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 ธ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 ธ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศให้ยื่นแบบภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 4 ธ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  คู่มือปฎิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 4 ธ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2563 [ 4 ธ.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี 2561 [ 3 พ.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  รับบริการยื่นแบบ และชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียม รับชำระค่าน้ำประปา และค่าขยะมูลฝอย นอกสถานที่ [ 6 ก.พ. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 |