(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดิน บริเวณพื้นที่ติดที่สาธารณประโยชน์ (หนองโสน) หมู่ที่ ๗ บ้านวังตามั่น ตำบลคานหาม [ 22 ส.ค. 2561 ]