ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองการศึกษา) (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน [ 31 ส.ค. 2561 ]