(ปปช07) ประกวดราคาจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ จำนวน 12 ลำ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 มิ.ย. 2561 ]