ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร บ้านวังตามั่น หมู่ที่ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 28 ม.ค. 2562 ]