ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๕.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร บ้านวังตามั่น หมู่ที่ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 4 ก.ค. 2562 ]