ประกวดราคาจ้างโครงการถมดิน บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์(หนองโสน) หมู่ที่ 7 บ้านวังตามั่น ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา [ 31 ต.ค. 2562 ]