จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง)(รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คัน [ 26 พ.ย. 2562 ]