ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าที่สาธารณะประโยชน์ (หนองโสน) หมู่ที่ ๗ บ้านวังตามั่น ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 7 ม.ค. 2563 ]