เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าที่สาธารณะประโยชน์ (หนองโสน) หมู่ที่ 7 [ 20 ธ.ค. 2562 ]