ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคานหาม องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อำเภออุทัย [ 9 มี.ค. 2563 ]