ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถังน้ำประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านวังตามั่น ตำบลคานหาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม [5 [ 19 พ.ค. 2563 ]