ปะกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ลบ.ม.) [ 20 ก.ค. 2563 ]