แบบ บก 01 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านวังตามั่น ตำบลคานหาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ [ 5 พ.ค. 2563 ]