ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน ทางเข้าศูนย์ราชการ หมู่ที่ 7 บ้านวังตามั่น ตำบลคานหาม องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 สายทาง [ 4 ม.ค. 2564 ]