ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยาย ค.ส.ล. อเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านวังตามั่น ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 2 เม.ย. 2564 ]