ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านโคกระวาง ตำบลคานหาม [ 22 เม.ย. 2564 ]