image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 
 
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓๖(ประกาศ)
      ปกข้อบัญญัติงบประมาณ 61
      (สำนักปลัด) 2561 (1)
      (สำนักปลัด) 2561 (2)
      (สำนักปลัด) 2561 (3)
      (สำนักปลัด) 2561 (4)
      (สำนักปลัด) 2561 (5)
      (กองคลัง) 2561
      (กองช่าง) 2561
      (กองสาธารณสุข) 2561
      (กองการศึกษา ) 2561
      ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติ ปี 61
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561(กองการศึกษา)
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561(กองสาธารณสุขฯ)
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 (กองช่าง)
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561(กองคลัง)
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 (สำนักงานปลัด)
 
คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ pdf
   
1 | 2 |