image01

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

“ผมอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คานหาม ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคต คือความเจริญแบบก้าวกระโดดของชุมชน มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ประชาชนทั่วประเทศ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และได้การขยายสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา และจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้พื้นที่มีพัฒนาอย่างเป็นระเบียบและสร้างความสุขให้กับประชาชน”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

ประวัติความเป็นมาตำบลคานหาม มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอโยธยามีเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งทรงไปรดปรานสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม หากผู้ใดนำมาถวายเป็นนางสนมกำนัล พระองค์จะปูนบำเหน็จรางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทอง ลาภยศ เป็นการตอบแทน...

image01

วัดคานหาม

image01

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

image01

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม :: "ชุมชนมีสุข"

 
 
     
   
     
 

กิจการสภา อบต.คานหาม

 
     
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2558 29 ธ.ค. 2561
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่1-2560 15 พ.ค. 2560
28 ธ.ค. 2559
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4ครั้งที่1/2559 9 พ.ย. 2559
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2559 23 ส.ค. 2559
23 ส.ค. 2559
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 15 ส.ค. 2559
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่2/2559 15 ส.ค. 2559
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2559/4 11 พ.ค. 2559
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2559/5 11 พ.ค. 2559
1 | 2 | 3 | 4 |